คู่มือพิพิธภัณฑ์

บริการอำนวยความสะดวก

เรามีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่หลากหลายเพื่อให้ผู้พิการและลูกค้าที่มีเด็กเล็กสามารถใช้เวลาได้อย่างสะดวกสบาย

คู่มือชั้นดิจิตอล

หากคุณพิมพ์ออกมาก่อนเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และนำติดตัวไปด้วยคุณสามารถใช้เป็นแผนที่ของพิพิธภัณฑ์ได้

ข้อมูลกิจกรรมจะแตกต่างกันไปตามช่วงเวลาของปี