คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับวันทำการ

ตั๋วเข้าชมและค่าธรรมเนียม

เกี่ยวกับการเข้าและกลับเข้าใหม่

เกี่ยวกับบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร

เกี่ยวกับการใช้งานแบบกลุ่ม

ใช้อัตราส่วนลดแบบกลุ่มขึ้นอยู่กับจำนวนคน สำหรับรายละเอียด โปรดตรวจสอบ "ใช้ในกลุ่ม"

เกี่ยวกับบริการระบุตำแหน่ง