หมายเหตุเกี่ยวกับการรับสมัคร

Maxell Aqua Park Shinagawa ผู้ที่ถูกตัดสินว่าตกอยู่ภายใต้สิ่งต่อไปนี้อาจถูกห้ามไม่ให้เข้าหรือออก
ในเวลานั้นเราจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจและความร่วมมือของคุณ

เมื่อพยายามที่จะสร้างความรำคาญให้กับลูกค้าอื่นบุคคลที่สามหรือพนักงานหรือเมื่อเกิดความรำคาญ
เมื่อพยายามที่จะนำเข้าหรือนำสิ่งที่จะก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่สบายให้กับลูกค้ารายอื่น
เมื่อเราไม่สามารถร่วมมือกับคำขอจากพิพิธภัณฑ์