วาฬเพชฌฆาตเท็จ

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

ลักษณะหัวกลมและปากใหญ่

สีของลำตัวเป็นสีเทาดำและสีดำ
เมื่อพวกมันโตเต็มวัย ตัวผู้จะเติบโตได้ถึง 6 เมตร และตัวเมียจะสูงถึง 5 เมตร

ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

ชื่อภาษาอังกฤษ วาฬเพชฌฆาตเท็จ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pseudoraca crassidens