ปลากระเบนราหู

ปลา

ปลากระเบนตระกูลที่เรียกว่า "กระเบนราหู"

พวกเขาดื่มแพลงก์ตอนขนาดเล็กพร้อมกับน้ำ กรองด้วยเหงือกและกินมัน

ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

ชื่อภาษาอังกฤษอัลเฟรด มันตา
ชื่อวิทยาศาสตร์ โมบูลา อัลเฟรดี