Spotted garden eel

ปลา

ที่มาของชื่อมาจากการที่หน้าคล้ายสุนัขญี่ปุ่น

มันกระดิกหางลงไปในทราย เผยให้เห็นเพียงส่วนบนของร่างกาย และกินแพลงก์ตอนสัตว์ที่ไหลผ่าน

ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

ชื่อภาษาอังกฤษปลาไหลสวนด่าง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Heteroconger hassi