คาปิบาร่า

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

หนูที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ตรงกันข้ามกับรูปร่างหน้าตา มันเป็นสัตว์ที่ว่ายน้ำเก่งมากด้วยขาที่เร็ว

ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

ชื่อภาษาอังกฤษCapybara
ชื่อวิทยาศาสตร์ Hydrochoeris ไฮโดรเคียริส