ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาทำการ

7月1日~7月15日
●เวลาทำการ (พิพิธภัณฑ์สัตว์นำ)

10:00A.M.~8:00P.M.(最終入場は7:00P.M.)
※7月8日のみ、10:00A.M.~7:30P.M.(最終入場は7:00P.M.)

●สถานที่ท่องเที่ยว

10:00A.M.~7:00P.M.

●コーラルカフェバー

10:00A.M.~7:00P.M.

●ザ スタジアム内売店

10:00A.M.~7:00P.M.

●บริการถ่ายภาพ

10:00A.M.~6:00P.M.(写真販売は7:00P.M.まで)

7月16日~8月5日
●เวลาทำการ (พิพิธภัณฑ์สัตว์นำ)

9:00A.M.~8:00P.M.(最終入場は7:30P.M.)

●สถานที่ท่องเที่ยว

9:00A.M.~7:30P.M.

●コーラルカフェバー

9:00A.M.~7:30P.M.

●ザ スタジアム内売店

9:00A.M.~7:30P.M.

●บริการถ่ายภาพ

9:00A.M.~6:30P.M.(写真販売は7:30P.M.まで)

8月6日~8月14日
●เวลาทำการ (พิพิธภัณฑ์สัตว์นำ)

9:00A.M.~9:00P.M.(最終入場は8:00P.M.)

●สถานที่ท่องเที่ยว

9:00A.M.~8:00P.M.

●コーラルカフェバー

9:00A.M.~8:00P.M.

●ザ スタジアム内売店

9:00A.M.~8:00P.M.

●บริการถ่ายภาพ

9:00A.M.~7:00P.M.(写真販売は8:00P.M.まで)

Maxell Aqua Park Shinagawa
คู่มือชั้น (จุลสารดิจิทัล)

หากคุณพิมพ์ออกมาก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์และนำติดตัวไปด้วย คุณสามารถใช้เป็นแผนที่ของพิพิธภัณฑ์ได้
* ข้อมูลกิจกรรมแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับฤดูกาล