Maxell Aqua Park Shinagawa เราได้เปิดตัวตั๋วหมายเลขสำหรับการเข้าชมเว็บตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเพื่อลดความยุ่งยากในการรอสาย
หากคุณกำลังเยี่ยมชมสถานที่ในตั๋วหมายเลขโปรดตรวจสอบการใช้งานและข้อควรระวังและทำการจองตั๋วหมายเลข

* ระบบการจองมีให้บริการเป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

1

โปรดยืนยันวันที่เป้าหมายที่คุณต้องการตั๋วเข้าชมที่มีหมายเลข
วันที่เป้าหมายอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2

กรุณาจองตั๋วเข้าชมหมายเลขสำหรับวันที่และเวลาที่คุณต้องการบนเว็บไซต์นี้

คุณสามารถจองตั๋วเข้าชมได้ฟรี

อย่าลืมสำรองที่นั่งสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนรวมถึงเด็กก่อนวัยเรียนที่ไม่ต้องการค่าธรรมเนียมตั๋ว

จำนวนการแสดงของ Dolphin Performance สามารถดูได้ในวันนั้นสำหรับตั๋วหมายเลขนั้นแตกต่างกันไปตามเวลาที่รับเข้า
โปรดทราบว่าตั๋วหมายเลขไม่รับประกันที่นั่ง Dolphin Performance ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความแออัดที่อาจเกิดขึ้น

ผู้ที่มีใบรับรอง (ใบรับรองส่วนบุคคลสำหรับผู้พิการทางร่างกาย, สุขภาพและใบรับรองสวัสดิการสำหรับผู้พิการทางจิตใจ, ใบรับรองการพยาบาล, ฯลฯ ) ไม่จำเป็นสำหรับผู้ที่มาพร้อมกับตัวเอง
โปรดแสดงสมุดบันทึกของคุณต่อเจ้าหน้าที่ข้อมูลใกล้เคียง

3

เมื่อการจองเสร็จสมบูรณ์ตั๋วเข้าหมายเลขจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียน

4

ในวันที่คุณมาเยี่ยมชมกรุณาแสดงบัตรผ่านประตูหมายเลขให้กับเจ้าหน้าที่ข้อมูลใกล้เคียงและซื้อบัตรผ่านประตูที่ศูนย์ตั๋ว (1F)

* โปรดเข้ามาช้า

5

หลังจากเข้าไปแล้วกรุณาเพลิดเพลินไปกับ พิพิธภัณฑ์สัตว์นำ ภายใน 2 ชั่วโมง

โปรดดูเวลาที่กำหนดสำหรับการ Dolphin Performance