บริษัท โยโกฮามาฮะเก เคจิมะ มะ จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า บริษัท ของเรา) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและได้กำหนดนโยบายพื้นฐานต่อไปนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (กฎหมายหมายเลข 5 แห่งปี 2003)

นโยบายพื้นฐานสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

1.

เราได้สร้างนโยบายการป้องกันที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่และพนักงานจะปฏิบัติตามนั้น

2.

เกี่ยวกับการรวบรวมการใช้การจัดหา ฯลฯ ข้อมูลส่วนบุคคลเราจะรวบรวมโดยวิธีการทางกฎหมายและยุติธรรมภายในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับธุรกิจตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและจะใช้และจัดให้อยู่ในขอบเขตของวัตถุประสงค์

3.

เราจะใช้มาตรการป้องกันองค์กรและเทคนิคที่เหมาะสมและมาตรการแก้ไขต่อความเสี่ยงทั้งหมดของการเข้าถึงการสูญเสียการรั่วไหลและอื่น ๆ ของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่จัดการภายใน บริษัท ของเรา

4.

นโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการตรวจสอบและตรวจสอบเป็นประจำและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ยูทากะ Takeguchi ประธานและกรรมการผู้แทนของโยโกฮามา เคจิมะ
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2004

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

1.

วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากลูกค้าในกรณีต่อไปนี้เท่านั้นและจะไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากนั้น

1.

หากเราจำเป็นต้องติดต่อคุณด้วยเหตุผลใดก็ตาม

2.

เมื่อเราให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ / บริการวางแผนเช่นผลิตภัณฑ์วางแผนการเดินทางข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว / พักผ่อน ฯลฯ จากสิ่งอำนวยความสะดวกของเราหรือกลุ่ม บริษัท ของเรา

3.

เมื่อทำการวิเคราะห์ตลาดเพื่อปรับปรุงบริการและผลิตภัณฑ์ของเรา (ในกรณีนี้จะไม่มีการระบุลูกค้ารายบุคคล)

2.

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากลูกค้าจะถูกจัดการด้วยความระมัดระวังและจะถูกเก็บไว้อย่างเคร่งครัด

3.

การจัดหาและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากลูกค้าจะไม่ถูกเปิดเผยหรือเปิดเผยต่อบุคคลที่สามยกเว้นในกรณีต่อไปนี้

1.

ด้วยความยินยอมของลูกค้า

2.

เมื่อการเปิดเผยถูกร้องขอโดยสถาบันสาธารณะตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

3.

เพื่อให้ข้อมูลที่จำเป็นขั้นต่ำแก่ บริษัท ที่ให้ความร่วมมือที่ได้ลงนามในข้อตกลงการรักษาความลับกับเรา

4.

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะปรับปรุงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นนโยบายการป้องกันนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะถูกโพสต์ในเว็บไซต์นี้

สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

TEL. (045) 788-9633 (ผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคล เคจิมะ Yokohama)

ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของคำถามของคุณอาจใช้เวลาสองสามวันในการตอบกลับเนื่องจากเวลาทำการ

นโยบายความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์ PRINCE HOTELS

สิ่งอำนวยความสะดวกของเรามีการระบุไว้ในเว็บไซต์ PRINCE HOTELS ซึ่งบริหารและดำเนินงานโดย บริษัท ในเครือคือ บริษัท ปริ้นซ์โฮเต็ล จำกัด

เมื่อทำการจองหรือสอบถามเราอาจขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

บนเว็บไซต์คลิกที่นี่เพื่อดูนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (นโยบายความเป็นส่วนตัว)โปรดดู