ในระหว่างวันที่ 4 มกราคม (วันจันทร์) ถึงวันที่ 8 (วันศุกร์), 2021 เวลาทำการและเวลาเริ่มการแสดงของ Dolphin Performance จะมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

เวลาทำการ

10.00 น. - 20.00 น. (เข้าชมรอบสุดท้าย 19.00 น.)

เวลา Dolphin Performance

[Day ver.] 11:00 A.M./12:15 P.M./1: 30P.M./2:45 P.M./4: 00P.M.
[Night ver.] 17:30 น ./7: 00 น.

โปรดตรวจสอบเวลาทำการและ Dolphin Performance