Penguin Sea lion อย่างใกล้ชิดคุณสามารถดูประสิทธิภาพของแมวน้ำขนโปรแกรมยอดนิยม "Mini Performance ใน" อันดับ Asian short-clawed otter คือ!
การแสดงเริ่มต้นด้วยการร้องไห้อย่างน่ารักราวกับพูดคุย
เราจะอธิบายถึงเสน่ห์ของปลาในลักษณะตลกพร้อมกับคำอธิบายโดยเจ้าหน้าที่การผสมพันธุ์เช่นการแบนของปลาที่มีชีวิตชีวาและการเคลื่อนไหวของมือที่คล่องแคล่วเพื่อจับเหยื่อ
เวลาในการถ่ายภาพก็มีให้หลังจากการแสดง โปรดมาเยี่ยมชม Asian short-clawed otter น่ารัก

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น Mini Performance Asian short-clawed otter
ระยะเวลา

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม

เวลา
ที่ตั้ง

Friendly Square